กล้องอินฟาเรด


 • 26.jpg
  รหัสสินค้า : DS-3503SD กล้องอินฟาเรด สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/3 ″ SONY CCD Color 480 TV Line/0 Lux Lens 3.6, 6, 8 mm IRdistance 20- 25 meters Water proof...

 • 148.jpg
  รหัสสินค้า : DS-323SD กล้องอินฟาเรด 500 TVL สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/3 ″ SONY CCD Color 500 TV Lines/0 Lux Lens 3.6 mm IRdistance 10-15 meters Water proof 1/3" Sony CCD Co...

 • 43.jpg
  รหัสสินค้า : DS-3517SD กล้องอินฟาเรด สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/3 ″ Sony CCD Color 500 TV Line/0 Lux Lens 4, 6, 8, 12, 16 mm IR Distance 30-35 meters Water Proof 1/3" Sony ...

 • 37.jpg
  รหัสสินค้า : DS-3616SD กล้องอินฟาเรด สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/3 ″ Sony CCDColor480 TV Line/0 LuxLens 4, 6, 8, 12, 16mmIR Distance 35-40 metersWater proof 1/3" Sony CCD Colo...

 • 45.jpg
  รหัสสินค้า : DS-3515C กล้องอินฟาเรด สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/4 ″ Sharp CCDColor 420 TV Line/0 Lux ...

 • 50.jpg
  รหัสสินค้า : DS-333SD กล้องอินฟาเรด 500 TVL สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/3 ″ Sony CCD Color 500 TV Line/0 L...

 • 40.jpg
  รหัสสินค้า : DS-2401 กล้องอินฟาเรด สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/4 ″ Sharp CCDColor 420 TV Line/0 Lux ...

 • 48.jpg
  รหัสสินค้า : DS-308BSD กล้องอินฟาเรด สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/3 ″ Sony CCD Color 480/550 TV Line/0 Lux ...

 • 49.jpg
  รหัสสินค้า : DS-308D กล้องอินฟาเรด สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/4’’ Sharp CCDColor 420 TV Lines/0 Lux Lens 4, 6, ...

 • 46.jpg
  รหัสสินค้า : DS-3581SD กล้องอินฟาเรด เลนส์ Maal Iris 3.5- 8 mm สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/3 ″ SonySuper HADCCDColor 480 TVLinesLensManual Iris 3.5-8 mm0 Lux (LED ON)Water Proo...

 • 39.jpg
  รหัสสินค้า : DS-412 กล้องอินฟาเรด สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/4 ″ SHARP Color CCD 420 TV Line/ 0 Lux(IR LED ON) ...

 • 54.jpg
  รหัสสินค้า : DS-3588SD กล้องอินฟาเรด zoom 35 เท่า สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/3 ″ Sony Super HAD CCDColor 520 T...

 • 126.jpg
  รหัสสินค้า : DS-313SD กล้องอินฟาเรด 480 TVL สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/3 ″ SONY CCD Color 480 TV L...

 • 170.jpg
  รหัสสินค้า : DS-3480SD กล้องอินฟาเรด 480 TVL สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/3 ″ SONY CCD Color 480 TV Lines/0 Lux ...

 • 176.jpg
  รหัสสินค้า : DS-536SD กล้องอินฟาเรด 500 TVL สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/3 ″ SONY CCD Color 500 TV Lines/0 Lux ...

 • 172.jpg
  รหัสสินค้า : DS-3558SD กล้องอินฟาเรด 500 TVL สถานะสินค้า :สินค้าพร้อมส่ง 1/3 ″ SONY CCD Color 500 TV Lines/0 Lux ...
Visitors: 42,316